Giải Pháp công nghệ Mixed Reality

Mixed Reality (MR) là gì?

Công nghệ Thực tế hỗn hợp tăng cường – MR thiết lập trạng thái cảm nhận của con người về môi trường thực tế được tăng cường thêm thực thể ảo do máy tính tạo ra theo các cấp độ khác nhau.

Công nghệ Mixed Reality hoạt động như thế nào?

Sự hòa trộn hai môi trường thực và ảo (virtual object) tạo nên một môi trường mới trong sự cảm nhận của con người, tại đó các vật thể vật lý và vật thể ảo cùng tồn tại, tương tác lẫn nhau trong thời gian thực (real-time).

Hiện nay, trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật, khi nói đến công nghệ MR chúng ta cần hiểu nó bao hàm cả 2 khái niệm VR& AR (MR=VR+AR), MR có nhiều cấp độ tăng cường thực tế ảo.

tiềm năng ứng dụng MR trong Kiến trúc – Xây dựng

Công việc thiết kế và xây dựng kiến trúc ngày càng phát triển và đa dạng trong tất cả các giai đoạn:

• Khảo sát và quảng bá

• Tiếp xúc chủ đầu tư

• Tìm ý tưởng, thiết kế concept, thiết kế kỹ thuật, xây lắp – sản xuất, quản lý vận hành

• Bảo dưỡng – duy tu…

Khi việc thiết kế – xây dựng các công trình hiện đại ngày càng phức tạp và yêu cầu trình khoa học kỹ thuật độ cao, thì các bước làm việc truyền thống đã không thể đáp ứng hết yêu cầu thực tế đặt ra.

Do vậy, rất cần sự hỗ trợ mạnh mẽ của các ứng dụng multimedia khi: Họp lên phương án, trao đổi ý tưởng (concept), trình bày không gian kiến trúc với khách hàng, đào tạo – hướng dẫn – mô phỏng xây lắp… tất cả những hoạt động này rất cần sự hỗ trợ của máy tính trong mô phỏng trực quan để sao cho các “quan điểm” của các bên tham gia công việc thiết kế – xây dựng đều thấu hiểu (hội tụ) và có sự thống nhất cao. Công nghệ Mixed Reality đã bước vào lĩnh vực kiến trúc – xây dựng và đang thể hiện những tiềm năng mạnh mẽ, hấp dẫn – tạo nên những giao diện hiển thị mới hiệu quả và sinh động cho diễn họa Kiến trúc – Xây dựng.”